انواع مدارک
سال نشر
کتابشناختي
کتابشناختي داراي منابع ديجيتال
 
مرور بر اساس :
مرور :
 
کتاب فارسی(تعداد بازدید : 761) کتاب لاتین(تعداد بازدید : 737)
 
کتاب فارسی(تعداد بازدید : 868) کتاب لاتین(تعداد بازدید : 685)
 
سال
ماه
فروردين اردیبهشت خرداد
تير مرداد شهريور
مهر آبان آذر
دي بهمن اسفند

درباره ما

كتابخانه مرکزی مجتمع آموزش عالی گناباد با هدف فراهم آوردن امكان دسترسي به منابع علمي و پژوهشي براي مراجعه‏ كنندگان و ارتقاي سطح كيفي خدمات كتابخانه در جهت پشتيباني فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در دانشگاه از طريق افزايش توان كتابخانه در پاسخگويي به مراجعان و افزايش سطح دسترسي به منابع و امكانات موجود در كتابخانه دانشگاه و استفاده بهتر از آنها در خدمت فعاليت ‏هاي پژوهشي قرار دارد و مجموعه‏ اي متنوع از منابع پژوهشي را در برمي‏گيرد. ادامه مطلب...

Prof. Jane Applegate Phd.